KONTAKT


Rehabilitacja przedsionkowa

VRT może Ci pomóc, jeśli doświadczasz zawrotów głowy, trudności z utrzymaniem równowagi lub doznałeś urazu, który wpłynął na twoją przestrzenną świadomość zmysłów.

Zawroty głowy i trudności z utrzymaniem równowagi mogą być spowodowane urazem lub podeszłym wiekiem. Zawroty głowy mogą również wskazywać na poważny problem lub zaburzenie. Zawsze spotykaj się z lekarzem, aby ocenić swoje zdrowie i szukaj odpowiedniego leczenia.

Rehabilitacja przedsionkowa może pomóc w takich objawach:

▪ Niewyraźne widzenie lub zawroty głowy podczas ruchów głowy
▪ Częste bóle głowy
▪ Częste spadanie
▪ Ciasnota lub sztywny ból szyi
▪ Zawrót głowy lub wirowanie
▪ Brak równowagi chodzenia

Rehabilitacja przedsionkowa (VR) lub Rehabilitacja przedsionkowa (VRT) to specjalistyczna terapia mająca na celu złagodzenie zarówno pierwotnych, jak i wtórnych problemów spowodowanych zaburzeniami przedsionkowymi.

W ProSynergy Physical Therapy oferujemy program oparty na ćwiczeniach, zaprojektowany głównie w celu zmniejszenia zawrotów głowy i zawrotów głowy, niestabilności spojrzenia i / lub braku równowagi i upadków.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rehabilitacji przedsionkowej,
proszę zadzwonić dzisiaj do ProSynergy Physical Therapy: 908-709-7300 lub wysłać e-mail: